Totuvlik va Ahillik haqida maqollar to‘plami

Hamjihatlik, totuvlik va ahillik haqida eng sara maqollar to‘plami.

Totuvlik va hamjihatlik haqida maqollar

Sakkizdan — zakot,
O‘n oltidan — hayrot.

Ko‘mak bo‘lsa har ishga,
Bitadi qolmay qishga.

Ko‘paylashgan quda otlantirar.

Sherikli oshni it ichmas.

Og‘a-ini totuv bo‘lsa,
Tog‘ni talqon qilar.
Opa-singil totuv bo‘lsa,
Uyni bo‘ston qilar.

Sendan harakat, mendan barakat.

Tor tortishib yiqilar,
Keng — kengashib.

Beqarorlik va barqarorlik haqida maqollar

Tanasi boshqa dard bilmas,
Uyi boshqa g‘am bilmas.

Qayrag‘och qalin bo‘lsa, yomg‘ir o‘tmas,
Og‘a-ini totuv bo‘lsa, xo‘rlik yetmas.

Ovulingdan olg‘ir chiqsa oting o‘zar,
Ovulingdan yomon chiqsa eling to‘zar.

Uyda rohati yo‘qning Ishda unumi yo‘q.

Urishgani o‘g‘ling bo‘lsin,
Kelishgani — kelining.

Xon bir bo‘lsa, el tuzalar,
Ikki bo‘lsa, yurt buzilar.

Arg‘amchiga qil quvvat.

«Horma» degan holga quvvat,
«Bor bo‘l» degan belga quvvat.

Totuvlik baxt, totuvsizlik qulagan taxt

Ko‘maklashgan ish bitar.

Qur bo‘lmasa, qut bo‘lmas.

Totuvlik baxt

Bo‘ri bo‘rini yormas.

Yirtiq uyni tomchi yer,
Og‘asiz emi qamchi yer.

Qo‘llashib ko‘targan yuk yengil.

Bir bosh — balo bosh,
Ikki bosh — mardona bosh.

Maslahat — zardan qimmat.

Yov chopsa, qo‘shilib chop.

Cho‘pon ko‘p bo‘lsa,
Qo‘y harom o‘lar.

To‘dadan ajragan to‘rga tushar.

Aytishsang so‘z chiqadi,
Turtishsang — ko‘z.

Uyida salobati yo‘qning
Tuzda farog‘ati yo‘q.

Ovul iti ola bo‘lsa-da,
Bo‘ri kelganda birlashar.

Bo‘ri bo‘rini saqlar.

Suv birlashsa daryo bo‘lar,
El birlashsa — olomon.

Qum yig‘ilib, tosh bo‘lmas,
Qul yig‘ilib, bosh bo‘lmas.

Hasan aka quysin,
Qo‘chqor aka ichsin.

Yortini yorib yeyish — totuvlik nishonasi.

Janjalli uy — azobli go‘r.

Ikki yaxshi urishsa,
O‘zgalarga yem bo‘lar.

Tiriklikning kuchi birlikda

Tarqoqh el bo‘lsa, dushmanga o‘q bo‘lar.

Ikki sichqon urishdi,
Bizga don tushdi.

Tiriklikning kuchi birlikda

Og‘a-ining qobil bo‘lsa,
Eling tuvlab ne qilar.

Baraka — tejamlikda,
Yutuq — ahillikda.

Tayoqqa suyanib oyoq tolmas,
Oyoqqa suyanib tayoq toymas.

Uv uvga suyav,
Chiy chiyga suyav.

Etti bojani bir bo‘ri yer.

Yo‘ldoshi ko‘pning qoidoshi ko‘p.

Oila anil bo‘lsa,
Omad o‘z oyog‘i bilan kelar.

Xirmoni birning shamoli bir.

G‘arib kuniga g‘arib yaraydi.

Xotin yettiga chiqsa,
Etti uyning kalitini ola chiqar.

Oti birning joni bir.

Baraka — inoqlikda,
Boqiylik — quvnoqlikda.

Tomosha — tandir boshida.

Hikmat — birlikda.

Erk va erksizlik haqida maqollar

Niyat buzilsa, jon ketar.

Er tovsiz bo‘lmas,
El — dovsiz.

Anil ishlasang, ish unar,
Har mushkul oson bo‘lar.

Sichqon, mushuk do‘st bo‘lsa,
Omborni xudo urar.

Boylik boylik emas, ahillik boylik

Zulm xo‘rlanganni birlashtirar.

Dehqon makkasidan kechsa ham,
Chumchuqlar o‘zaro kelisholmas.

Ahillik boylik

Bo‘likchilik tushgan elda
Bukri o‘g‘il tug‘ilar.

Talashgan yerda tariq bitmas.

Urishmoq itga yaxshi.

Uch kishi bir bo‘lsa,
Biri — Xizir.

Besh barmoq yig‘ilsa, musht bo‘lar.

Og‘a-ini totuv bo‘lsa, ot ko‘p,
Opa-singil totuv bo‘lsa, osh ko‘p.

Har butaga o‘t tushsa,
O‘zi kuyib, o‘zi yonar.

Qovun ichidan iriydi.

Qal’a ichidan olinar.

Quloq eshitsa, ko‘ngil bilinar.

Hashar bilan bitmay qolgan ish bitar,
Mensimagan o‘z oyog‘idan yitar.

Egachi-singil inoqligi —
Oilaning quvnoqligi.

Qassob ko‘p bo‘lsa, qo‘y harom o‘lar.

Keng kengashib yirtilar,
Tor — tortishib.

Suvsizlikdan baliq o‘lsa, daryoga nima g‘am.

Qirqishganlar qirqilar.

Tari(q)ga sherik — bariga sherik.

Qatordan qolgimcha, xatardan qol.

Hamjihatlik davlat, yolg‘izlik kulfat

Otasi achchiq olma yesa,
O‘g‘lining tishi qamashar.

Dasturxon ustida dushman ham do‘st ko‘rinar.

Hamjihatlik davlat

Inoqlik jon kiritar.

O‘lib yeguncha, bo‘lib ye.

Besh qo‘lim past-u baland,
Beshovi asal-u qand.

It yig‘ini birikmas.

Hulkar bilan tarozi,
Bir-biridan norozi.

Ovuli boshqa oldirmas,
Ovuling seni qoldirmas.

Suyanishgan yiqilmas.

Ikki ovsinning kavushi
Kavshandozda ham chandishar.

To‘zigan g‘ozni to‘plangan qarg‘a olar.

Davlat — og‘iz birlikda.

Uyurli qo‘ydan bo‘ri ham qo‘rqar.

Uyingni yov talasa,
Sen ham qo‘shilib tala.

Tegra-toshing yov bo‘lsa ham,
Uying ichi sov bo‘lsin.

Uch kishi bilgan sirni
Yuz kishi bilar.

Er ko‘p bo‘lsa, o‘tin yo‘q,
Xotin ko‘p bo‘lsa — suv.

Qarg‘a qarg‘aning ko‘zini cho‘qimas.

Olti o‘g‘ri bir bo‘lsa,
Bir to‘g‘rini egadi.

Serdaraxt qishloqni sel olmas

Qars ikki qo‘ldan chiqar.

Ko‘p to‘kilsa, ko‘l bo‘lar,
Ko‘p biriksa, el bo‘lar.

Serdaraxt qishloqni sel olmas

Ishonch va gumon haqida maqollar

Etni tirnoqdan ajratib bo‘lmas,
Sevgan xotinni — erdan.

Ikki shunqor urishsa,
Bir qarg‘aga yem tushar.

Qulog‘ing eshitsa, ko‘zing o‘pkalar.

Qadr bilgan qarindosh
Mard bo‘lishga ko‘ndirar.

Yolg‘iz aql o‘zi yaxshi,
Ikki bo‘lsa, yana yaxshi.

Bemaslahat ishning buzarmoni ko‘p.

Sheriklashib ishlaganning yuragi sherday bo‘lar.

Do‘sting bilan dildosh bo‘l,
Qilar ishiga qo‘ldosh bo‘l.

Xotin ko‘p bo‘lsa,
Cho‘michni it yalaydi.

Tomoshani jar ko‘chada ko‘r.

Uyda qolgan bilan yuk ortishma.

Qo‘l qo‘lni yuvar,
Ikki qo‘l — yuzni.

Xotin boshlagandan to‘y bo‘lmas.

Yalanishgan ochiqmas,
Suyanishgan yiqilmas.

Xotining ahil bo‘lsin,
O‘tining quruq bo‘lsin.

Tani boshqaning joni boshqa.

Bolta sopidan o‘zmas,
Yigit — to‘pidan.

Ot ayiling mahkam bo‘lsa,
Oting tuvlab ne qilar.

Ahillikda ish bitar, ish bitsa ham, qish bitar

Ko‘p og‘iz bir bo‘lsa,
Bir og‘iz yengilar.

Oltovlon ola bo‘lsa,
Og‘zidagini oldirar,
To‘rtovlon tugal bo‘lsa,
Tepadagini endirar.

Ahillikda ish bitar

Bel bilan bilak biriksa, ish bitar.

Og‘ayni biriksa, bosh ko‘payar,
Ovsin biriksa, osh ko‘payar.

Totuvning tani bir.
Tulum o‘zbekning tubi bir.

Ayrilmas qo‘shningga uyatli so‘z aytma.

Yaxshi qarashadi,
Yomon talashadi.

Mayizni bo‘lib yesa, qirq kishiga yetar.

Og‘a-ini talashsa,
Yov chopganda yarashar.

Kemaga tushganning joni bir.

Er boshiga ish tushsa,
Suyab otga mindirar.

Serjanjal uyda baraka yo‘q.

Tiriklikda siylashgan yaxshi,
G‘ariblikda — munglashgan.

Torga — tor dunyo,
Kengga — keng dunyo.

Ovulni olalik buzar,
Orani qoralik buzar.

U ko‘z bu ko‘zga do‘st emas.

Sheriging yomon bo‘lsa, sharmandasan.

Ovul boshqa, tilak bir,
Barmoq boshqa, bilak bir.

«Ha» degan xalqqa madad.

Ovul iti talashar,
Bo‘ri kelsa, yarashar.

Totuv turmush uzoq umr

«Ha» degan tuyaga madad.

Elga el qo‘shilsa — el boyligi.

Totuv turmush uzoq umr

Uch bor yerda kuch bor.

Qur ketdi — qut ketdi.

Ittifoq bitar, noittifoq yitar.

Anil oila — baxtli,
Noahil oila — vaqtli.

Til boshqa-yu tilak bir,
Yuz boshqa-yu yurak bir.

Zarb bilan suv bo‘linmas,
O‘t bilan suv kelishmas.

Umidsizlik va umid haqida maqollar

Bugun — sizdan, ertaga — bizdan.

Ikki qo‘chqor kallasi bir qozonda qaynamas.

Elga el qo‘shilsa — davlat,
Eldan el ketsa — mehnat.

Donxonada sichqon chiqisholmas.

Elni ixtilof buzar,
Dilni — iztirob.

Fikringizni bildiring

Mavzuga doir fikringizni batafsil yozib qoldiring! Обязательные поля помечены *