Erk va Erksizlik haqida maqollar to‘plami

Erk va erksizlik haqida eng sara maqollar to‘plami. «Kimki hayot va erkinlik uchun har kuni kurashsa, faqat ugina hayot va erkinlikka munosib» (Gyote).

Erk va erksizlik haqida maqollar

Qafasdagi bulbuldan,
Vayronadagi boyqush erkin.

Erimning topganini o‘ynab yeyman,
O‘g‘limning topganini o‘ylab yeyman.

Xatga tushding — o‘tga tushding.

Erli uy — eshikli uy.

Ov bor joyda ovchi ham bo‘lar.

Ishonch va ishonchsizlik haqida maqollar

Erimnikiga hokimman,
O‘g‘limnikiga boqimman.

Har kim o‘z uyida sulton.

Tirik qulga tinim yo‘q.

Har kimning o‘z fikri bor.

Yaratganning erki bor, qaydan buloq chiqarsa

Suvga tushgan quruq chiqmas,
Mozorga tushgan tirik chiqmas.

Kiprigim ko‘zimniki,
Nima qilsam o‘zimnlki.

Yaratganning erki bor

Har qush o‘z uyasida erkin.

Maqolning boshi ochiq.

It o‘yin bilan,
Qum quyun bilan.

Tomib tursa, quhngman,
Tommay qolsa, quhmsan.

Kimning aravasiga minsang,
O‘shaning qo‘shig‘ini ayt.

Ko‘chdim — o‘chdim.

Mol topganning tili uzun.

Qiz bola — birovning xasmi.

Yegan og‘iz uyalar

G‘amli uyga shodlik kelar,
Kambag‘alga — ozodlik.

Qiz bola — palaxmon toshi,
Otildimi, qaytib kelmas.

Yegan og‘iz uyalar

Nari borma, bo‘ri yemasin,
Beri kelma, ko‘zim ko‘rmasin.

Xon bilganni biy bilar,
So‘zlaguday haddi yo‘q.

Umid va umidsizlik haqida maqollar

Qiz chog‘im — sulton,
Kelin chog‘im — ulton.

Bo‘ynidan bog‘langan it ovga yaramas.

Birovning qo‘lida o‘g‘il bo‘lguncha,
O‘z uyingda qul bo‘l.

Erga tegish oson,
Etik yechari qiyin.

Tiriklik toshdan qattiq.

Qizingga erk bersang, baxtini topar,
O‘g‘lingga erk bersang — taxtini.

Ersiz xotin — boshvoqsiz xotin

Eshagim yurar edi zo‘rg‘a,
Yuki ko‘pligidan bo‘ldi yo‘rg‘a.

Soy qayoqqa oqsa, tosh ham shu yoqqa dumalar.

Ersiz xotin boshvoqsiz xotin

Yuz yil qul bo‘lib yashagandan,
Bir kun hur bo‘lib yashagan yaxshi.

Har kim o‘ziga — xon, o‘ziga — bek.

Kuykunak o‘z yerida ham g‘oz bo‘lar, ham — o‘rdak.

Darding bo‘lsa bo‘lsin, qarzing bo‘lmasin.

Minnatli norindan
Och turgan qorin yaxshi.

Devonaga yo‘l bo‘lsin, deb bo‘larmi.

Yigit bo‘lsang, sho‘x bo‘l,
Sho‘x bo‘lmasang, yo‘q bo‘l.

Qozonchining erki bor
Qaydan quloq chiqarsa.

It o‘z uyida — botir.

O‘zi bemalolning so‘zi bemalol.

Yigit — ovulning erki

Kambag‘alnikida intilib yeysan,
Boynikida — qimtinib.

Er yigit ko‘p bo‘lsa,
Erkinliging ko‘p bo‘lar.

Yigit ovulning erki

Ochko‘zlik va tamagirlik haqida maqollar

Yigit ko‘ngli — podsho.

Tog‘ boshi tumansiz bo‘lmas.

Devonaga ikki dunyo barobar.

Otasiz o‘g‘ilning og‘zi katta.

Birovga qul bo‘lgandan
Ko‘pchilikka bo‘ysungan yaxshi.

Erga boqqan yerga boqar

Dunyo — bevafo, mol-dunyo — bebaqo.

Qiz — ovulning ko‘rki,
O‘g‘il — ovulning erki.

Erga boqqan yerga boqar

Otali o‘g‘il — xo‘jali qul.

To‘qayga o‘t tushsa, ho‘l-quruq baravar yonar.

Sulaymon o‘ldi, devlar qutuldi.

Tajriba va tajribasizlik haqida maqollar

Og‘asiz el bo‘lmas,
Sog‘asiz — suv.

Ulkan uydagi kulsa,
Kichkina uydagi yig‘lar.

Fikringizni bildiring

Mavzuga doir fikringizni batafsil yozib qoldiring! Обязательные поля помечены *