Uy anjomlari va Buyumlari haqida topishmoqlar javobi bilan

Uy xo‘jalik asbob-anjomlari hamda buyumlari haqida eng sara va qiziqarli topishmoqlar to’plami barcha yoshdagi insonlar, o’quvchilar, kattalar va bolalar uchun.

Uy Anjomlari va Buyumlari haqida topishmoqlar

1. Qora sigir qarab turar,
Sariq sigir yalab turar.

2. Alomat-a, alomat,
Ichi qizil qiyomat.
Ho‘l urdim,
Quruq chiqdi.

3. Tom ustida olifta usta.

4. Suv desam, suv emas,
Shildiraydi bir narsa.
O‘t desam, o‘t emas,
Yiltiraydi bir narsa.
Boshiga bo‘rkini olib,
Bo‘rkillaydi bir narsa.

5. O‘zi bitta,
Qulog‘i to‘rtta.

6. Kichkinagina minnas,
Olamni kezib tinmas.

7. Onalari tokchadan tushsa,
Bolalari yugurib keladi.

Uy jihozlari va anjomlari haqida topishmoqlar

8. Oq sallali bobo tom ustidan yantoq tashlaydi.

9. Qulog‘i qornida,
Boshi yo‘q.

10. Belin bog‘lab uy o‘rtasida o‘ynar.

11. Tomdan poxol tashlaydi,
G‘aldi pakana.

12. O‘zi katta,
Kichikka egiladi.

13. Qorni qortoz,
Burni burtoz.
Otga minmas,
Piyoda yurmas.

14. Umrdon-a umrdon,
Yoqqan o‘ti ko‘mirdan.
Makkadan bir qush kepti,
Jig‘ildoni temirdan.

15. Qora tuyam baqirar.

16. Shim kampir,
Shim-shim kampir.

17. Yerda chirimaydi,
Elda yo‘qolmaydi.

18. Tap-tap etadi,
Tagidan karvon o‘tadi.

19. O‘ttiz umurtqasi yo‘q,
Qirq qobirg‘asi yo‘q.
Shiliq-shiliq etadi,
O‘zi sira to‘ymaydi.

20. Borayotganda och minar,
Kelayotganda to‘q.

21. Sarvinoz, sallasi katta, bo‘yni kir.

22. Osti imorat,
Usti imorat,
O‘rtasi otashxona.

23. Tepa ustida bukur sichqon o‘ynaydi.

24. Qora tovuq,
Qorni to‘q.

25. Bo‘yni birgina,
Qo‘li ikkigina,
Chaqirib kelmaydi,
Piyoda yurmaydi.

26. Bir o‘zi,
Ming ko‘zi.

27. El olmasa, ellik yil yotadi.

Ish quroli va mehnat haqida topishmoqlar

28. Yangi idish,
Tagi teshik.

29. Og‘zi do‘ppidek,
Ichi qizil, xumdek.

30. Qorni qopday,
Bo‘yni ipday.

31. Yotsa turmas,
Tursa yotmas.

32. Kichkina misr,
Beklarni otdan tushir.

33. Eshik orqasida beli bog‘liq qul yotar.

34. Ishini bitirdi,
Eshik tagiga o‘tirdi.

35. Bir tom ichida uchta beti qora.

36. Uzun terak,
Ichi kovak.

37. Qobirg‘asi bor, qoni yo‘q,
Og‘zi bor, joni yo‘q.

38. Kalta momom loy tepar.

39. Yumaloq tepada qilich o‘ynar.

40. Qora dev yiqildi,
Bolalari yig‘ildi.

41. Labi labimga tegsa,
Og‘zim kuyadi.

42. Beli bog‘liq qulbachcha,
Tomdan o‘tin tashlaydi.

43. O‘zi turar jimgina,
Qulog‘i bor birgina.

44. Tak-tak tomdan qor yog‘adi.

45. Hakka uyada,
Quyrug‘i ziyoda.

46. Bir oyog‘in osib turar,
Bir oyog‘in bosib turar.
Chor bozorga boradi,
Bo‘z bozorga bormaydi.

47. Ikki singil,
Og‘ir-yengil.

48. Ustida o‘t yonadi,
Tagida suv qaynaydi.

49. Toqirchoq to‘bada toy o‘ynar.

50. Qora ho‘kizning putini,
Qizil ho‘kiz yalaydi.

51. Kunduzi yuradi-yuradi,
Oqshom tik turadi.

52. Laylak uyada,
Dumi ziyoda.

53. Suyri to‘ba ustida —
Abjir tozi o‘ynaydi.

Oziq ovaqt va yegulik haqida topishmoqlar

54. Shum kampir,
Shumaloq kampir,
Ikki beti yumaloq kampir.

55. Loydan bo‘sh,
Toshdan qattiq.

56. Ro‘parada turibdi,
Yuzi dumaloq, lo‘ppi.
Bir qulog‘i bor, bir burni,
Boshiga kiygan do‘ppi.

57. Ichi qora ko‘mirday,
Tishi sariq isparakday.
O‘ltirishi mulladay,
Qichqirishi tayloqday.

58. Qora botir otdan tushdi,
Askarlari o‘rab olishdi.

59. Ikki og‘a-inini bir ustunga bog‘ladim.

60. Boradi, boradi,
Tangaday joyni oladi.

61. Otasi og‘zin ochar,
Bolasi urib qochar.

62. Osti lop-lop,
Usti lop-lop,
O‘rtasida kumush qoplab.

63. Taltayib turadi,
Tarsillatib uradi.

64. G‘ishim yo‘lda yo‘rg‘alar,
Yurgan yo‘li oqarar.

65. Qo‘ygan yerda turadi,
Osh yemaydi, suv ichmaydi.

66. Bozorda sariq ayg‘ir kishnaydi.

67. Kunduzi top-top etar,
Kechasi bovursoqday yerda yotar.

68. Kaltacha bobom loy tepar.

69. Mehmon keldi,
Yugurib bordi.
Qo‘liga chiqib,
Labini o‘pdi.

70. Bir xotin bor, bolalari choch-choch,
Ikki qo‘li doim boshida.

71. Hamma kishini ko‘rganda labini o‘pkay.

72. Uchi jamlashgan,
Kuchi birlashgan.

73. Ming qo‘yimni bir chiviq bilan haydadim.

74. Oq echkim ichi yo‘q,
Suyagi yo‘q, go‘shti yo‘q,
O‘zi shiliq-shiliq etadi,
Yumalab yerda yotadi.

75. Oq echkim qanotin yozdi,
Og‘zin ochsam ichidan bol chiqdi.

76. Og‘zi qora ko‘k tozim,
Kuniga to‘qqiz kiyik oladi.

Sabzavot va poliz ekinlari haqida topishmoqlar

77. Buxorodai kelgan lo‘k,
Kulga borib cho‘k.

78. Bo‘tali tuya ovul kezar.

79. Oqqina tuya kulga cho‘kar.

80. Kichkina mitti,
Echkini yiqitdi.

81. Uzun terak turib ketdi,
Yo‘rg‘a-yo‘rg‘a yurib ketdi.

82. Oppoqqina, yumaloqqina,
Hammaning ko‘ziga yaxshigina.

Fikringizni bildiring

Mavzuga doir fikringizni batafsil yozib qoldiring! Обязательные поля помечены *