Qiziqarli topishmoqlar to’plami javobi bilan

Barcha yoshdagi insonlar uchun qiziqarli, ko’ngilochar va eng sara topishmoqlar to’plami javoblari bilan. Shu o’rinda topishmoq haqida qisqacha malumot beradigan bo’lsak, topishmoqlarda yechilishi mumkin bo‘lgan so‘roq majoziy shaklda ifodalanib, uning ma‘nosi yashirincha bo‘ladi.

Topishmoqlar javobi bilan

1. Bir soqchi bor, turadi ostonada,
Bir qo‘li ko‘chada, bir qo‘li xonada.

2. Yelkasi bor, boshi yo‘q,
Oyog‘i bor, qo‘li yo‘q.

Oziq ovaqt va yegulik haqida topishmoqlar

3. Birini yerga tiqdim,
Bir xovuch bo‘lib chiqdi.

4. Aqlli temir olam kezar.

5. Qishda uxlab yalang‘och,
Bahor qo‘yar yashil soch.

6. O‘zi pillaga o‘xshar,
Ichi tillaga o‘xshar.

7. Aqlga do‘st tutsang, a’lo so‘zlar,
Yo‘qsa u suyaksiz balo so‘zlar.

8. Katta chelak teshildi,
Undan ko‘p suv to‘kildi.

9. Xuddi bir ayri u,
Qaysi harf ekan bu.

10. Jonsiz, tinglaydi,
Qo‘lsiz, yozadi,
Tilsiz, so‘zlaydi.

11. Minglab ignani ko‘rdim,
Teshigi yo‘q hech birin.

12. Boshida bor kokili,
Belidadir hosili.

13. Cho‘zilib yotar narvon,
Undan o‘tar uy-karvon.

14. Katta ko‘lning o‘rtasida,
O‘t yonar.

15. Mixlangan qulog‘idan,
Suv quyar oyog‘idan.

16. Yo‘qdur qo‘lu oyog‘i,
Na ko‘zi, na qulog‘i,
Ammo unga bir qadam,
Yer shari, Oyu, Zuhro.

17. Baland temir uy yurar,
Burni tog‘larni surar.

18. G‘ildiraksiz parovoz,
Parovozki juda soz.
Dengizlarda suzadi,
Baliqlardan o‘zadi.

19. Ikki yaproq bir tanda,
Kezar yozda chamanda.

20. Ot mindim ola qashqa,
Chopdim tog‘u toshga.

21. Beqasamdan yo‘li bor,
Osmon-falakda chiqar.

22. Yozda toycha,
Qishda xurjun.

23. Onasidan kiyim-boshim,
Bolasidan yog‘li oshim.

24. To‘ni silliq, tuki yo‘q,
Ichi qizil, ko‘ki yo‘q,
Uni cho‘qolmas chumchuq.

25. Uyga osdik bitta nok,
Yop-yorug‘ bo‘ldi har yoq.

26. Oyog‘ini yerdan uzmay chiqar tomga,
Karnaylari tebranadi har maqomga.

27. Oz qo‘ysangiz: «Sol»—deydi,
Ko‘p qo‘ysangiz: «Ol!»— deydi.

28. Uradi o‘rog‘i yo‘q,
Yig‘adi tirnog‘i yo‘q.
Doni bo‘lar qop-qop,
Yanchadi, to‘qmog‘i yo‘q.

29. Mehmon bo‘lib bog‘ima,
Hid purkar dimog‘ima.

30. Gur-gur etar, uchar ketar,
Yurtdan yurtga odam eltar.

31. Shamolday uchqur,
Yo‘q oyog‘i va qo‘li.
Ko‘zga ko‘rinmas,
Charog‘on yurgan yo‘li.

32. Bola kelar, bola kelar,
Ilk mehr ola kelar,
Silab-siylab daraxtlarga,
Guldan marjon taqa kelar.

33. Cheti gulli patir non,
Ichi to‘la g‘ij-g‘ij don.

34. Oppoq sochli boshlari,
Daryo bo‘lar yoshlari.

35. Yo‘rgaklangan malikam,
Tilla sochi bir tutam.

36. Birlashtirib kiyimni,
Issiq tutadi bizni.

37. Tim qora kichkina xol,
To‘xtatar yo‘lda darhol.

38. Tilla yozuvli daftar,
Ichida gavhar gaplar.

39. Po‘lat qushim uchdi-ketdi.
Bir zum o‘tmay Oyga yetdi.

Sabzavot va poliz ekinlari haqida topishmoqlar

40. Bir shahar, shaharda o‘n ikki minora,
Minorada o‘ttiz deraza,
Har derazadan yigirma to‘rt o‘q uziladi.
Bu nima?

41. Tashqari yoz, dim-olov,
Uychamizda muz, qirov.

42. Shakli o‘xshar o‘roqqa,
Doim tutar so‘roqqa.

43. Qishda oq gul,
Bahorda suv sochadi.
El esganda,
Tumtaraqay qochadi.

44. Bir nechtadan ko‘zi bor,
Olma kabi yuzi bor.

45. Asal emas, yoqadi,
Ari emas, chaqadi.

46. Yer tagida yo‘li bor,
Ustida po‘lat to‘ni bor,
Shamoldan tez yeladi,
Buxorodan keladi.

47. Bir daraxt bor,
Bargi kumushdan,
Mevasi oltindan.
Bu nima?

48. Posbonidir u uyning,
Ko‘zi, tili yo‘q uning.

49. Dengizda kema suzar,
Ketma-ket oltin uzar.

50. Ko‘kda qilich yarqiraydi,
Suvda aksi yaltiraydi.

51. Kunduzi ko‘rpa yopar,
Kechasi ochiq yotar.

52. Bir ajoyib ishxona,
Ichi doim qishxona.

53. Qip-qizilu, anormas,
Cho‘g‘ga o‘xshar, yonolmas.
Mo‘ralaydi egatdan,
Joy oladi savatdan.

54. Oyog‘i yo‘q, qo‘li yo‘q,
Shoshib chopib chiqar u.
Ulkan zamin bag‘ridan,
Salom olib chiqar u.

55. Ahil bo‘lib yashar doim yetmish mard,
Tani yonib, elga qiladi xizmat.

56. Sen ichida tursang tikka,
Olib chiqar yuksaklikka.

57. Borishda qorni och,
Qo‘shiq aytar.
Kelishda qorni to‘q,
Yig‘lab qaytar.

58. Shoxi bor, ho‘kiz emas,
Egari bor, ot emas,
Xohlagan manzilinga
Yetkazadi, minsang bas.

59. Shahari bor, odami yo‘q,
Daryosi bor, suvi yo‘q.

60. Kosaga sho‘ng‘ib qaytadi,
Og‘izga borib yetadi.

61. Ko‘rinishi yoysimon,
Ostida sonsiz tikan,
Juda nozik chashmaga,
Shu tikan erur posbon.

62. Tagida taglik,
Boshida qalpoq,
Qalpoq tagidan
Mo‘ralab chiqar.

63. Paqiri yo‘q, suv separ,
Tut qoqqanday duv separ.

64. Biri so‘zlar, biri eshitar,
Biri uni ipday pishitar.

65. Qizil rangda tuguncha,
Ichi to‘la kulchacha.

66. Olamni kezib bir-birini izlar,
Ularni yulduzlar kuzatar.

67. To‘ntarilgan ko‘k qozonda
Oltin tanga qaynaydi.

68. Patnisi bor, noni yo‘q,
Ashulachi, joni yo‘q.

69. Gurillashi tegirmonday,
Lekin tegirmon emas.
Uchishlari g‘ajirday,
Lekin g‘ajir emas.

70. Uyimiz nurdan,
O‘rganish bizdan,
O‘rgatish sizdan.

71. Olmasang yarim nafas,
Yo‘ldan o‘tgani qo‘ymas.

72. Beixtiyor lab yalar,
Kishi chanqog‘i qonar.

73. Bir tuyam bor, guldiroq,
Hamma yeri yaltiroq.

74. Toyim bor, kishnamaydi,
Yoz chog‘i ishlamaydi.

Daraxtlar, o‘simliklar va mevalar haqida topishmoqlar

75. Tepamda ko‘k dasturxon,
Dasturxonda shirmoy non.
Shirmoy non bir donadir,
Sindirilmas hech qachon.

76. Kunduz kuni o‘chirib,
Tunda yoqa olmaysan.

77. Qumdan yasalgan muzim,
Uyimni issiq tutar.

78. Usti berk, tagi berk, atrofi devor,
Qishda ham, yozda ham odamni yutar.

79. To‘rt yonida to‘rtta oy,
Boshimga berar chiroy.

80. Bir uy bor:
Ko‘r bo‘lib kirasan,
Ko‘zli bo‘lib chiqasan.

81. Kelib ketar bir yilda,
To‘rt og‘ayni har xilda.

82. Uzoqlarga uchsa ham,
Talpinib qanot qoqmas.

83. O‘chog‘i bor, mo‘risi yo‘q,
Cho‘g‘i boru kuyasi yo‘q.

84. Kichik temir ustida,
Shamoldek yelib yurar.
Egalarim kelsin, deb
Har doim kutib turar.

85. Tili po‘lat shovvoz,
So‘zlay olmas beqog‘oz.

86. Sandiq to‘la pista-bodom,
Ochib ko‘r, bo‘lsang odam.
Xosiyati ko‘p, olam-olam,
Terib ol uni har dam.

87. Kechasi oftobdek,
Kunduzi koptokdek.

88. Hammomi bor o‘rtasida,
Burnida bir teshikcha.
Boshida bor tugmasi,
Bir qo‘li bor yonboshida.

89. Bir vaqtda oladi,
Ko‘lankangiz qoladi.

90. Tunda chiqar onasi,
Necha minglab bolasi.
Bekinishar qo‘rqqandan
Kelib qolsa otasi.

91. Uyimizga in qo‘ygan,
Tilla qushu tilla qush.
Kech kirganda yashnasang,
Odamlarning ko‘ngli xush.

92. Suv ostida turar poylab,
O‘ljaga nayzasin shaylab.

93. Tarvuzim bor urug‘siz,
Pichoq bilan kesilmas.
Kesganingda ham uni
Maza qilib yeb bo‘lmas.

94. Oltin kosada toshib turar,
Dala husnin ochib turar.

95. Daraxtda to‘q-qizil,
Bir olma pishdi.
Ikkiga ajratsam,
Munchoqlar tushdi.

96. Chirmandasi osmonda,
Raqsi yerda, har yonda.

97. O‘zi oriq,
Qorni yoriq.

98. Ukamga o‘xshar o‘zi,
Aslo yumilmas ko‘zi.

99. Mening bitta oshnam bor:
To‘rtta o‘g‘li bor,
Un ikkita nevarasi bor,
Har qaysisining nomlari bor.

100. O‘zi turar o‘rnida,
Qo‘li ketgan har yoqqa.

101. Kelsangiz ham, ketsangiz ham har zamonda,
Qo‘l berishni, yo‘l berishni qilmas kanda.

102. Yashab yetmish yetti kun,
Kiyar yetmish yetti tun,
Kuzda uzib olinar,
Ovqatlarga solinar.

103. Kiygan ko‘ylagi o‘ziga foydasiz.

104. O‘zi qator joylangan,
Bir-biriga boylangan.
Bir-birini kuzatar,
Behisob nur uzatar.

105. Katta quti, ko‘zi bor,
Ko‘p tomosha, so‘zi bor.

Hosil va ekin haqida topishmoqlar

106. Osmon chirog‘i
Yondi-yu o‘chdi.

107. Bir tishi bor tishlaydi,
Tishlaganda kishnaydi.
Kishnab-kishnab ishlaydi,
Ishlab ko‘nglin xushlaydi.

108. Ko‘zi yaltiraydi,
Ichi qaltiraydi.

109. Ortib, achchiq qizil meva,
Oq dengizda suzar kema.

110. Tinmas bitta,
Tinglar mingta.

111. Ikki o‘rim sochi bor,
Qotma, qing‘ir qanoti.
Yukni yengil qilar,
Yelka minish odati.

112. Vaqti bilan soch tishlar,
Oynaga qarab ishlar.

113. Yum-yumaloq, oy emas,
Sap-sarig‘u — moy emas.
Dumi ham bor, toy emas.

114. Jo‘shib kuylar akasi,
Raqsga tushar ukasi.

115. Son-sanoqsiz qilichli,
Uzun bo‘yli bahodir.
Yetar uzala tushib,
Shovillab bexavotir.

116. Radio desam, radio emas,
Kino desam, kino emas.
Eshitasan so‘zini
Ham ko‘rasan o‘zini.

117. Yerga tushsa loy qilar,
Dehqonlarni boy qilar.

118. Yotar yumshoq ko‘rpada,
Qator o‘sar har safda.
Barglari ham yam-yashil.
Tusi tilladan asil.

119. Suvga solsam botmaydi,
Baliqlar ham yutmaydi.

120. Bog‘lab qo‘ysang — yuradi,
Yechib qo‘ysang — turadi.

121. Qo‘l bilan ekiladi,
Ko‘z bilan teriladi,
Og‘iz bilan o‘riladi.

122. Xuddi o‘xshar mirza terakka,
Yo‘lda doim turar tikka.

123. Qo‘shnimnikiga kirsam,
Ikki ming ishchisi ishlayapti.

124. Rangi har xil,
Nomi bir xil.

125. Ikki qo‘shni, ikki do‘st,
Yonma-yon turishadi.
Yig‘lashsa birga yig‘lab,
Baravar kulishadi.

126. Qo‘li yo‘q, likop ushlar,
Qo‘shig‘i dilni xushlar.

127. «O» — desam, ochiladi,
«B» — desam, berkiladi.

128. Makonidir dalalar,
Yer tagida bolalar.

129. Yanvar bobo novvot sotdi,
Olgan edim qo‘lim qotdi.

130. Yozib kumush poyondoz,
Sovuqda elar shakar.
Sharbatsiz yasar novvot,
Toping siz bermay shahar.

131. Sochning tolidan ham ingichka,
Ipning ustida yurar.

132. Ko‘rinishi kalta arqon,
Qo‘l-oyoqsiz chopar chaqqon.

133. Og‘zi yo‘g‘u tishi bor,
Boshimizda ishi bor.

134. Xo‘roz desam qand,
Qand desam xo‘roz.

135. Qishin-yozin bir yo‘ldan yurgani-yurgan,
Lekin xonaga xatlab kira olmaydi.

Tabiat va fasllar haqida topishmoqlar

136. Suv emas, simda oqar,
O‘t emas, chiroq yoqar.

137. Kiyik ko‘zli, qalam qosh,
Undan bo‘lar shirin osh.

 1. Topishmoqcha:

  Shahari bor, odami yo’q,
  Daryosi bor, suvi yo’q.
  Ushbu topishmoqni javobini topinglar 😉

  • Ilyos:

   Menimcha bu topishmoq javobi Qabriston bo’lsa kerak.

  • Sabrina:

   Menimcha bu topishmoqning javobi «Qabriston» bo’lsa kerak, yana bilmadim.

  • Princess:

   Javob harita 100% ishonaman javobimga.

  • Ifora:

   Barcha topishmoqlar zo’r chiqipti. Ustozimdan besh oladigan bo’ldim. Sizlargaham tavsiya etaman.

  • Kumush:

   Bu topishmoq javobi xarita. Aniq javob.

  • Foydalanuvchi:

   Bu topishmoq javobi Globus yoki Xarita bo’lsa kerak deb o’ylayman.

  • Nomalum:

   Buning javobi aniq xarita, chunki shahari bor odami yo’q deyilayapdi, daryosi bor suvi yo’q deyelayapdi aniq xarita!

  • Suxrob:

   Nomi o’ziga mos topishmoqlar ekan, barchasi haqiqatdanham men o’ylaganimdanda qiziqarliroq ekan.

  • Kumushbibi:

   Zoʻr chiqibdi topishmoqlar, yana yangilaridan bo’lsa yuklab beringlar iltimos.

  • Sherzod:

   Tug’ilganda uchadi, yashaganda yotadi, o’lganda oqib ketadi. Bu nima?

  • Malika:

   Salom hammaga, topishmoqlar juda qiziqarli ekan, menga yoqdi.

  • Rano:

   Menimcha bu topishmoqning javobi xarita bo’lsa kerak.

 2. UzBaza.uz:

  Assalomu alayko‘m Nilufar. Fikringizdan judaham mamnunmiz. Topishmoqlar to‘plamini sizga foydasi tekkanidan hursandmiz. Sizni kelgusida yana Web-saytimizda kutib qolamiz.

 3. UzBaza.uz:

  Salom Maftuna. Topishmoqlar sizga yoqganidan xursandmiz. Qimmatli fikringiz uchun tashakkur.

 4. UzBaza.uz:

  Salom Alisher. Fikringizdan bag’oyatda mamnunmiz.

 5. Soliha:

  Topishmoqlar juda zor men topishmoqqa judayam qiziqaman

  • UzBaza.uz:

   Soliha assalomu alayko’m. Aqilni charxlashda topishmoqlarni o’rni beqiyos. Fikringiz uchun alohida tashakkur.

 6. M:

  Qo’l bilan ekadi. Ko’z bilan teradi.og’iz bilan o’qiydi topishmoqiga javob

 7. Foydalanuvchi:

  Menga o‘zi qator joylangan bir-biriga boylangan bir-birini kuzatar behisob nur uzatar topishmoqni javobini aytsalaringi
  z

 8. Gulxayo:

  Tinmay yuradi,tangaday joy oladi? Topishmoqning javobini kim biladi?

 9. Guli:

  Salom hammaga topishmoqlar zoʻr manga yoqdi 😍😍😍

  1.Oʻzi koʻm koʻk yuzi qip qizil.
  2.yer tagida oltin qayish.
  3.kichkina kelinchak, boshida tugunchak.
  4.bodom kabi yaprogʻi, sollanadi butogʻi.
  5.osh ichida tosh, tosh ichida osh.
  6.ikki timing orasida bir tup yantoq.
  7.qirq hujrada qizil qizlar.
  8.Kichkina qozonning oshi totli.

  Shu topishmoqlarni topishga yordamlashvorela

 10. Muslima:

  Karta bo’lsa kerak. To’g’risini aytsam topishmoq qidirayotgan edim keyin shu topishmoqni ko’rib qoldim.

 11. Ismoiljon:

  Barcha yoshdagi kishilar uchun juda zo’r va qiziqarli topishmoqlar bor ekan.

 12. Mironshoh:

  Barchaga salom. Manabu topishmoqni javobini kim biladi? «Qishda uxlab yalang’och, bahorda qo’yar yashil soch.» Kim bilsa iltimos yozib yuboringlar.

 13. Iroda:

  Barcha yoshdagi kishilar uchun zo’r va qiziqarli topishmoqlar bor ekan.

 14. Meronshoh:

  Juda zo’r topishmoqlar ekan, deyarli barcha topishmoqlarni javobini mustaqil ravishda o’zim topdim, bu bilan topishmoqlarni javobi oson demoqchi emasman.

 15. Foydalanuvchi:

  Bir qizim bor, kelgan ketgan uni o’par — topishmog’ini javobi nima ekan?

 16. Muzaffar:

  Qozonda emas qaynaydi, qishin yozin tinmaydi — topishmoqning javobi nima?

 17. Yasmina:

  Assalomalayko’m, topishmoqlar zo’r chiqibdi, men o’ylaganimdan ham qiziqarliroq ekan, ishlaringizga omad tilayman…

 18. Topishmoqcha:

  Otasi uzin xo’ja, onasi yoyma xotin, bolasi shirin shakar. Shu topishmoqni javobini kim biladi?

 19. Dilnura:

  Topishmoqlar Juda ham qiziqarli ekan ishlaringizga omad 👍

 20. Marjona:

  Bu saytni tashkil qilganlarga raxmat deyman, juda ajoyib topishmoqlar qolaversa qiziqarli malumnotlarham bor ekan.

  • Notanish:

   Umuman tushunarsiz qaysi javobligini bilib bo’lmaydi.

 21. Osiyo:

  Manga topishmoqlar juda yoqdi, fikrim zo’r!

 22. Nazli:

  Menga topishmoqlar juda yoqdi, fikrim juda zo’r-zo’r.

 23. Bekzod:

  Assalomu alayko’m barchaga. «Quduq ichida quduq og’zini parda yopadi» Shuni jovobini bilasizlarmi?

 24. Dilnura:

  Men qidirayotgan topishmoq chiqmadi. Qidirgan narsalar chiqmadi.

 25. Baxromjon:

  Menga sizlar tuzgan topishmoqlar juda yoqdi. Sizlar bizga o’xshagan bolalarning zehnlarini manabunday topishmoqlarda oshirasizlar. Sizlarga katta raxmat. Mening fikrim shu. Raxmat sizlarga.

 26. Fariza:

  Topishmoqlaringiz juda qiziqarli ekan. Menga juda yoqdi!

 27. Foydalanuvchi:

  Juda yaxshi ekan, yana topishmoq tashlang, raxmat sizlarga, manabu topishmoq menga yoqdi «Tashqari yoz dim-olov, Uychamizda muz, qirov (xalodelnik).

 28. Farzona:

  Salom E’zoza, menimcha bu topishmoqning javobi yomg’ir bo’lsa kerak.

 29. Quvonch:

  Assalomu alayko’m barchaga. «Bir teshikdan kirib uch teshikdan chiqadi» Shuni jovobini bilasizlarmi?

 30. Manija:

  Menga yoqdi, men topishmoqlarga qiziqaman, menga yoqdi ishingizga omad rahmat.

 31. Foydalanuvchi:

  Juda ham zo’r topishmoqlar ekan, ishingizga omad tilayman.

 32. Nurmuhammad:

  Menga topishmoqlar yoqdi. Ular Juda foydali ekan. Menga Juda katta yordam berdi.

 33. Dildora:

  Topishmoqlar menga judayam yoqdi, ular judayam qiziqarli va ajoyibotlar. Bunday topishmoqlar mening xotiramni mustahkamlashga juda katta yordam berdi, men bundan xursandman.

 34. Feruza:

  Assalomu alayko’m. Juda zo’r topishmoqlar ekan, menga juda-juda yoqdi.

 35. Ozodbek:

  Ming kosada qirq ovqat? Topishmoq javobini topishda yordam beringsizlar iltimos.

 36. Kumush:

  Menga yoqdi, juda zo’r va hech kim topa olmaydigan topishmoqlar.

 37. Foydalanuvchi:

  Ajoyib va qiziqarli ekan. Katta rahmat!!! Odamni o’ylantirib qo’yarkan.

 38. Shodiya:

  Juda qiziqarli topishmoqlar ekan, menga juda yoqdi, katta rahmat ❤️

Fikringizni bildiring

Mavzuga doir fikringizni batafsil yozib qoldiring! Обязательные поля помечены *